Vyberte stránku
GAK | Geodetické práce Znojmo | Nabízíme

GEODETICKÉ
PRÁCE ZNOJMO

Firma POPELKA Zdeněk GAK – geodetické práce je firma zabývající se pracemi v katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii.

KONTAKT
Zdeněk Popelka
GAK – geodetické práce Znojmo
Hakenova 3640/21
66902 ZNOJMO

Telefon:
+420 515 241 745
+420 605 207 875

Otevírací doba: Po- Pá 7:00 – 15:30 hod

 

9

Práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány pro:
– oddělení pozemků ( za účelem prodeje či koupě )
– oddělení stavebních parcel
– rozdělení pozemků

Geometrické plány pro zaměření:
– rodinného domu ( pro kolaudaci )
– garáže
– chaty
– zahradní chaty
– hospodářské budovy
– výrobních objektů

Geometrické plány pro věcná břemena:
– věcné břemeno pro právo chůze či jízdy po části pozemku
– věcné břemeno pro právo vedení a nutné údržby inženýrských sítí

Vytyčováni hranic pozemků:
– pozemku katastru nemovitostí
– pozemku přídělových parcel
– stavebních parcel pro stavbu oplocení

Vytyčování staveb:
– vytyčování staveb v terénu včetně laviček
– vytýčení os sloupů při stavbě ocelových konstrukcí

9

Práce v inženýrské geodézii

Zaměření skutečného provedení stavby inženýrských sítí
– kanalizace
– vodovod
– plynovod
– kabely NN

Zaměření skutečného provedení
– studní
– soch

Podklady pro projekty
– polohopisné a výškopisné zaměření terénu
– mapové podklady pro projekty staveb
– účelové mapy

Zaměření jeřábové dráhy
– zjištění směrových a výškových odchylek u kolejnic jeřábových drah

Digitalizace a vektorizace mapových podkladů

O firmě
GAK | Geodetické práce Znojmo

Firma POPELKA Zdeněk GAK – geodetické práce Znojmo, vznikla roku 2000 osamostaněním se od firmy GAK – zeměměřické práce s.r.o která v té době působila v oboru již 8 roků.

Firma je plně vybavena pro veškeré geodetické práce. Pro měření a sběr dat má k dispozici totální stanice značky LEICA a SOKKIA a samozřejmě veškerou potřebnou výpočetní techniku. Pro práce v katastru nemovitosí používame programy KOKEŠ a pro práce v inženýrské geodézii program MicroStation.

Od svého vzniku firma zpracovává přes 500 zakázek ročně. Firma digitálně zaměřila v okrese Znojmo 20 obcí. Zpracováváme dokumentaci skutečného provedení stavby kanalizace, plynovodů, vodovodů a kabelů NN dle správců jednotlivých sítí. Provádíme podklady pro projekty včetně zákresu inženýrských sítí. Vyhotovujeme geometrické plány pro potřeby kolaudace nebo půjčky či oddělení pozemků pro prodej a převod nemovitostí.

Kontaktní formulář:  Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

  Adresa

  Hakenova 21
  66902 ZNOJMO
  Otevírací doba: Po- Pá 7:00 – 15:30 hod

  Telefon

  +420 515 241 745
  +420 605 207 875